کامپیوتر

مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری را از ما بپرسید

پروژه امنیت در شبکه‌های ad hoc

زمانی که در انتهای دهه هفتاد شبکه‌های کامپیوتری با هدف ایجاد یک ارتباط چندجانبه همزمان معرفی شدند، کاربردهای خاصی در فضاهای محدود داشتند. (برای مثال یک دفترِ بخصوص، اکثراً نیز وابسته به یک ارگان دولتی). به دلیل همین کاربردِ خاص و دسترسی محدود به شبکه، امنیت جزء اولویت‌های اولیه طراحان شبکه نبود. زیراکه شبکه به صورت فیزیکی در اختیار کاربر ناشناخته، از جانب صاحب شبکه، قرار نمی‌گرفت. با توسعه کاربردهای شبکه، دسترسی به شبکه‌ها نیز گسترش یافت، در کنار آن شبکه‌ها نیز در هم ادغام شدند و این باعث از دست رفتن امنیت فیزیکی شبکه‌های اولیه شد و طراحان شبکه را مجبور به ارائه سرویس‌های امنیتی نه به عنوان یک سرویس اضافی بلکه به عنوان یک اصل جدا نشدنی از شبکه نمود.

با گسترش استفاده شبکه‌های امروزی شاهد گستره وسیعی از حملات هستند، یک دسته‌بندی کلی از تمام این حملات وچود ندارد. با این وجود قالب کلی این حملات در [2] در 16 حالت دسته‌بندی شده‌اند. به تبع فراوانی تعداد حالات برای حمله به شبکه، روش‌های مقابله نیز حالت‌های مختلفی می‌توانند داشته باشند ولی در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را در دو قالب بازدارنده و عکس‌العملی دسته‌بندی نمود. روش‌های بازدارنده سعی دارند تا دسترسی نودهای متخاصم را به شبکه‌محدود نمایند. در مقابل روش‌های عکس‌العملی سعی می‌کنند تا نودهایی را که استفاده نامناسب از شبکه دارند را شناسایی نموده و عکس‌العمل مناسب را از خود نشان دهند.

378 بازدید
این مطلب را به اشتراک بگذارید
برچسب ها :